BRUSSEL -- De stormwinden die duizenden hectare omgewaaide en afgeknapte bomen achterlieten, zullen ook een verwoestend effect hebben op de houtmarkt. Net zoals in 1990, na de ravage bij ons, zal de houtprijs door het overaanbod met zeker veertig procent kelderen. Voor de consument van meubels, bouwmateriaal of papier verandert echter weinig.

Volgens Edward Pepke van de Economische Commissie voor Europa (ECE), een studiebureau van de Verenigde Naties, zal de markt jaren nodig hebben om te stabiliseren en het overaanbod te verwerken.

In Frankrijk alleen al is minstens 85 miljoen kubieke meter hout geveld. ,,De verwoeste oppervlakte is tweemaal zo groot als de totale hoeveelheid bos in Vlaanderen, zowat 130.000 hectare'', zegt Tom Embo van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV). ,,Of nog een vergelijking: de hele ontwortelde voorraad levert genoeg hout op voor België in de volgende negen jaar.''

Geen wonder dat Frankrijk gisteren crisisvergadering hield. De houtverkopen die in de herfst plaatsvonden, zouden worden geannuleerd. De afnemers moeten hun gading maar vinden in het verwoeste hout.

De boseigenaars zijn ongetwijfeld de grootste slachtoffers. ,,Voor sommige handelaars is de waarde van hun bezittingen naar een nulpunt gezakt'', zegt Geert Bruynseels van het centrum voor privé-bosbouw. ,,In Frankrijk is er voor honderden miljarden verlies. De waardevermindering is dubbel: het overaanbod keldert de prijzen en aan afgeknapt, beschadigd hout hebben de zagerijen niets.''

Ook in België, en vooral in de Ardennen, zullen de 46 houtvesters en de tientallen onderaannemers en boswachters de gevolgen van de Europese prijszetting de volgende vijf jaar ondergaan.

Jozef Zwanepoel, houtvester in het Zoniënwoud, herinnert zich de moeilijkheden na de stormen van 1990 nog. ,,Toen kenden we jarenlang een terugval in de prijs van veertig tot zestig procent.''

,,Bij ons zijn trouwens al kopers opgedaagd die gevraagd hebben om de bomen die ze op stam gekocht hebben, nog even te mogen laten staan, nu Frankrijk zo'n overaanbod biedt'', zegt Zwanepoel.

Volgens Pierre Steenbergen van de nationale federatie van houthandelaren zullen de importeurs met stocks en de zagerijen de eerste schok opvangen. Voor tussenhandelaars zitten er vandaag zelfs mooie winstkansen in.

Meubelfabrikanten of parketproducenten kunnen waarschijnlijk weinig voordeel doen met de absolute bodemprijzen bij de houtvesters. Voor kwaliteitsproducten ben je niets met halve bomen.

Wie nood heeft aan het minderwaardig naaldhout en houthaksel dat de markt overspoelt, bijvoorbeeld als papierpulp in de papierproductie of als vezels voor spaanplaten, kan wel profiteren van de ingestorte prijzen.

,,Al liggen de voorraden voor de Belgische spaanplaatsector waarschijnlijk wat ver'', zegt Chris De Roock, economisch adviseur bij Febelhout, de federatie van de houtverwerkende nijverheid. Anderen vinden de transportkosten echter te verwaarlozen zodra je op de baan bent.

Volgens papierfabrikant Cobelpa zal de papierprijs quasi onveranderd blijven. ,,Het is een wereldmarkt. Bovendien mag hout niet te lang op de grond liggen voor papierpulp.''

Vast staat dat naarmate je hoger de productieladder opgaat, de voordelen van de verminderde grondstofprijs verdwijnen. Krantenuitgevers die grote hoeveelheden papier nodig hebben, of verwoede bouwers die spaanplaten halen in de doe-het-zelfzaak, zullen hoogstwaarschijnlijk weinig merken van de prijsdalingen.