BRUSSEL -- Elektriciteitsproducent Electrabel doet geen beroep meer op de NMBS voor het transport van kolen naar haar kolencentrales. Alle kolen worden voortaan per binnenschip aangevoerd. Voor de NMBS betekent dat een omzetverlies van verschillende honderden miljoenen.

Vorig jaar werd nog ruim 1 miljoen ton kolen per trein naar de elektriciteitscentrales gebracht. De NMBS vervoert jaarlijks in totaal zo'n 60 miljoen ton goederen. Het kolenvervoer naar de centrales was dan ook geen te verwaarlozen transport voor de NMBS, ook al was het zeker geen groeimarkt. Kolen als bron voor opwekking van elektriciteit moet het steeds meer afleggen tegen aardgas, terwijl kernenergie nog altijd de belangrijkste elektriciteitsbron is.

Electrabel heeft nog drie grote kolengestookte centrales, in Ruien (aan de Schelde), Rodenhuize (aan het kanaal Gent-Terneuzen) en Genk-Langerlo (aan het Albertkanaal). Die zullen voortaan uitsluitend nog per binnenschip worden bevoorraad. De afschaffing door het Vlaams Gewest van de binnenvaartrechten, waardoor het schip een stuk goedkoper werd, is allicht niet vreemd aan die beslissing.

Voor de NMBS is het verlies van die trafiek ongetwijfeld een tegenvaller, maar geen ramp. Het binnenlands kolenvervoer neemt al jaren af en dat Electrabel zijn afnemend kolentransport zou bundelen, zat er ook aan te komen. Het vrijgekomen materieel kan de NMBS proberen in te zetten op bulktransport vanuit onze havens naar het buitenland, bijvoorbeeld Noord-Frankrijk.

De beslissing van Electrabel komt er op een ogenblik dat de NMBS een openbare aanbesteding heeft uitgeschreven voor de levering van elektriciteit. Nu halen de Spoorwegen hun elektriciteit nog volledig bij Electrabel, waarvan ze een van de grootste klanten zijn. Afgevaardigd bestuurder Etienne Schouppe van de NMBS klaagt al jaren dat zijn elektriciteitsfactuur van 3 miljard frank per jaar te hoog is. De Europese liberalisering van de elektriciteitsmaatschappij biedt hem nu de kans te proberen zich goedkoper te bevoorraden. Praktisch gezien is het uitgesloten dat de NMBS zich volledig buiten Electrabel om zou bevoorraden, maar een deelcontract met een buitenlandse leverancier zit er zeker in.