Douifi. ,,Ik gun mezelf even tijd''

BRUSSEL -- Dalila Douifi kwam onverwacht in de Kamer, als opvolgster van minister Renaat Landuyt. Van de drie voormalige woordvoerders is zij totnogtoe het minst opgevallen. ,,Ik wil me niet laten opjagen en even de tijd nemen om het hier te verkennen.''

,,Ik zat vier jaar in het midden van de politieke wereld als woordvoerster van Binnenlandse Zaken. Ik weet dus hoe de politieke besluitvorming werkt. Ik volgde toen ook al het parlement, de commissies, de pers. En dat is natuurlijk een voordeel nu ik zelf in de Kamer zitting heb.

Toch heb ik uitdrukkelijk niet voor de commissie Binnenlandse Zaken gekozen. Het leek me deontologisch beter om niet meteen van het beleidsniveau over te stappen naar de commissie. Tenslotte had ik vier jaar mee vorm gegeven ...

Niet te missen