BRUSSEL -- Het nieuwe uitstel voor de herverdeling van de containerkaaien aan het Deurganckdok tussen de twee grootste containeroverslagbedrijven (De Standaard 2 juli) zint P&O Ports niet. ,,Wij zijn zeer ontgoocheld. Ons geduld is bijna opgebruikt '', verklaart gedelegeerd bestuurder Roger Roels.

Roels ziet een uitstel van de beslissing over de herverdeling tot september niet zitten. Die afspraak is nochtans dinsdagavond gemaakt tijdens de raad van bestuur van het Antwerps Havenbedrijf. Voor de topman van P&O Ports Europa en Afrika moet ten laatste na een maand de knoop worden doorgehakt. Roels beschouwt de beslissing van het havenbestuur als tijdverlies. ,,Ik zie geen enkel signaal dat de komende twee maanden nog iets zal veranderen''.

,,Wij dringen er bij het Havenbedrijf Antwerpen op aan om zonder verwijl de overeenkomst van begin dit jaar uit te voeren'', stelt Roger Roels.

Eind februari 2003 ondertekende zijn bedrijf onder het toeziend oog van het Antwerpse havenbestuur een overeenkomst met HesseNoordNatie om vanaf begin 2005 elk een oever van het Deurganckdok uit te baten. Vandaag heeft HesseNoordNatie zowel uitbatingsvergunningen voor containerkaaien op beide oevers op zak. Terzelfder tijd stemde P&O Ports ermee in om een deel van zijn terminal aan het Delwaidedok ter beschikking te stellen van MSC, de grootste containerklant van de Antwerpse haven en ook de grootste klant van HesseNoordNatie. P&O Ports is zijn afspraak al nagekomen door een akkoord af te sluiten met MSC over het gebruik van een deel van zijn terminal aan het Delwaidedok, stelt Roger Roels.

Het ongenoegen van P&O Ports heeft alles te maken met de vaststelling dat uitstel van beslissing tot september de opening van zijn containerterminal aan het Deurganckdok hypothekeert.

Volgens Roels wil P&O Ports onmiddellijk na de ingebruikneming van het Deurganckdok starten met de uitbating van zijn containerterminal.

,,Dat is enkel mogelijk als we in september containerkranen kunnen bestellen. De bouw van de vereiste gigantische brugkranen met een spoorbreedte van 30 meter, die bovendien volledig op maat gemaakt moet worden, kost achttien maanden'', voegt de topman van P&O eraan toe.

Zo'n investeringsbeslissing moet ten laatste in september worden genomen. Roels wijst erop dat de totale investering van P&O Ports in de containerterminal circa 350 miljoen euro bedraagt.