STRAATSBURG/BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) -- De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar job gedaan. Nu is het aan de regeringen om actie te ondernemen om de economische groei in de eurozone te stimuleren. Die boodschap bracht ECB-voorzitter Wim Duisenberg gisteren tijdens zijn laatste hoorzitting in het Europese Parlement, waar hij het jaarverslag van de ECB kwam voorstellen.

Duisenberg, die later dit jaar wellicht opgevolgd wordt door de Fransman Jean-Claude Trichet, spaarde zijn kritiek op de politici niet. ,,De regeringen van de eurolanden kunnen zich niet langer verstoppen achter de ECB. Ze kunnen hun falen om broodnodige structurele hervormingen door te voeren, niet langer op de ECB afwentelen.''

De Duitse kanselier Gerhard Schröder had deze week gezegd dat de ECB zich moest afvragen of ze wel genoeg heeft gedaan om de economie in de eurozone te ondersteunen. Duisenberg gaf meteen het antwoord: ,,De opeenvolgende renteverlagingen, tot het historisch lage peil van 2 procent, maken dat het monetair beleid helemaal is aangepast aan de ontwikkelingen die wij op middellange termijn verwachten. Je mag concluderen dat de ECB haar deel van het werk heeft gedaan om de economie weer op het juiste spoor te zetten.'' Met die uitspraak leek Duisenberg aan te geven dat op korte termijn niet moet worden gerekend op een nieuwe renteverlaging.

,,Het monetair beleid alleen is niet in staat te zorgen voor blijvende en duurzame economische groei en werkgelegenheid'', zei hij. ,Ook de andere beleidsmakers moeten hun verantwoordelijkheid nemen''.

Volgens de ECB-voorzitter tonen de regeringen van de eurolanden te weinig eerbied voor het Europese Stabiliteitspact. Ze laten hun begrotingen ontsporen. Hij had het over ,,een gebrek aan ambitie'' en zei dat de economische malaise voor een deel precies daar aan te wijten is.

Duisenberg riep de politici op meer werk te maken van structurele hervormingen die de concurrentiekracht van de Europese economie moeten verstevigen. Zowel op de arbeidsmarkt als op de productmarkten zijn structurele ingrepen nodig die de onzekerheid bij consumenten en investeerders helpen wegnemen. ,,De ondermaatse economische groei en de sterke euro maken die structurele hervormingen meer dan ooit noodzakelijk'', zei hij.

De Europese Commissie liet woensdag verstaan dat de eurozone de voorspelde economische groei van 1 procent dit jaar wellicht niet zal halen (DS 3 juli) . In Duitsland en Nederland dreigt de economie zelfs te krimpen. Volgens Duisenberg vertraagt de inflatie in de eurozone duidelijk tot beneden de twee procent. Maar hij herhaalde dat de ECB niet verwacht dat de prijzen zullen blijven zakken. ,,Deflatie loert niet om de hoek'', zei hij.

Wim Duisenberg werd uitgebreid bejubeld door de diverse politieke fracties in het Europese Parlement. Er was opmerkelijk weinig kritiek op het rentebeleid van de ECB en er was blijdschap over de sterkte van de euro.