Veel verdedigers voor Cactusfestival

Tobback vreest dat vonnis over geluidsoverlast inspirerend zal werken


BRUSSEL -- Het vonnis dat het Cactusfestival veroordeelt voor geluidsoverlast, kan op weinig begrip rekenen. In Brugge en verre omstreken worden stadsfestivals geprezen als een zegen voor de inwoners, niet als een last. De Leuvense burgemeester Louis Tobback vreest dat de uitspraak inspirerend zal werken. Hij zet zich alvast schrap voor gerechtelijke procedures tegen Marktrock.

TWEE Vlaamse ministers namen het gisteren op voor het Cactusfestival. Renaat Landuyt (Toerisme) vindt dat privé-belangen van omwonenden niet mogen opwegen tegen de publieke functie van het Minnewaterpark ...

Niet te missen