BRUSSEL -- Met de opslorping van de Duitse verwerker van edele metalen PMG is de Belgische non-ferrogroep Umicore toe aan de grootste overname uit haar geschiedenis. Umicore legt 643 miljoen euro in contanten op tafel voor een onderneming die wereldwijd activiteiten ontplooit en 3.500 werknemers telt. Umicore wordt door deze deal een van 's werelds grootste producenten van autokatalysatoren.

De overname maakt van Umicore ook vooral een raffineerder, verwerker en recycleerder van edele metalen. Dat blijkt uit een pro forma berekening van de bedrijfswinst. Vorig jaar waren de edele metalen bij Umicore goed voor 42 procent van de bedrijfswinst. Met PMG erbij zou dat 65 procent zijn geweest.

De bedrijfswinstbijdrage van de traditionele afdelingen koper en zink zou teruggevallen zijn van 25 naar 15 procent. De gedelegeerd bestuurder Thomas Leysen liet duidelijk verstaan dat zink en koper niet langer de kern vormen van de activiteiten van Umicore.

Leysen omschreef de overname van PMG als een ,,boude actie''. De verkoper is de Amerikaanse OM Group. Het Amerikaanse bedrijf zit in financiële nesten en is een uitverkoop begonnen. De edele-metalenverwerker PMG maakte overigens nog maar vanaf 2000 deel uit van OMG. Voordien was het een onderdeel van de Duitse chemiegroep Degussa.

Voor de financiering van de overname kon Umicore een beroep doen op een bankfinanciering van Fortis Bank. Maar Umicore plant een herfinanciering waarbij het grootste deel betaald zal worden door leningen en een ,,zeer beperkt gedeelte'' via de uitgifte van aandelen. De financieel directeur Marc Grynberg verzekerde dat het belang van de huidige aandeelhouders daarbij niet zou verwateren.

Umicore hecht vooral veel waarde aan PMG als maker van autokatalysatoren. PMG is de nummer drie in de wereld. Verder maakt de onderneming edelmetaalhoudende materialen die gebruikt worden in de elektronica, juweelfabricage, de glas- en de geneesmiddelenindustrie. PMG is ook zeer actief op het vlak van de ontwikkeling van onderdelen van brandstofcellen.

Al deze activiteiten leverden vorig jaar een omzet op van 550 miljoen euro. Als ook de waarde van de edele metalen wordt meegerekend, liep de omzet zelfs op tot 4,6 miljard euro. Ter vergelijking: Umicore haalde in 2002 een omzet van 3,2 miljard euro.

Umicore had ook een belangrijke edele-metalendivisie, maar die beperkte zich totnogtoe tot de recyclage en raffinage van allerhande edele metalen. De kern van deze activiteiten is de fabriek in Hoboken.

Dankzij de overname van PMG wordt Umicore nu ook verwerker van edele metalen en krijgt het er ook een belangrijke doorverkoopactiviteit bij. PMG raffineert ook edele metalen, maar volgens Leysen is die activiteit het zwakke broertje.

De versmelting van de beide raffinage-afdelingen zal op middellange termijn de groei van de vestiging in Hoboken versterken, zei Leysen. Volgens de Umicore-topman komt er wel een optimalisering van de raffinage-afdeling, maar de eventuele reorganisaties of herstructureringen zullen heel beperkt van omvang zijn.

Blijft nog de vraag hoe het nu verder gaat met de traditionele pijlers van Umicore: de koper- en de zinkafdeling.

Thomas Leysen beklemtoonde dat het Belgische non-ferrobedrijf een van de grootste zinkverwerkers in de wereld is en wil blijven. Maar hij sluit niet uit dat de zinkafdeling een deel van een groter geheel zal worden.

Over de koperafdeling herhaalde Leysen dat hij ze wil inbrengen in een groter geheel. In koper is Umicore een grote Europese speler. Maar na deze overname is het volgens Leysen duidelijk dat Umicore niet van plan is om veel geld op tafel te leggen voor dergelijke schaalvergrotingen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig