Opmars van de culturele omnivoor

INTERVIEW. Rudi Laermans analyseert ,,het cultureel regiem''


BRUSSEL -- In het essay ,,Het cultureel regiem'' bundelt de cultuursocioloog Rudi Laermans een aantal scherpe inzichten over cultuurbeleid in een veranderende maatschappelijke context. Met enige zorg begroet hij de opmars van de omnivoor of veelproever, die vrolijk vlindert tussen hoge en lage cultuur. ,,Een smaakomslag die nog verder evolueert, met onvoorspelbare gevolgen voor de publieksdeelname,'' voorspelt Laermans.

HET omstandige rapport was er eerst. Op vraag van de minister van Cultuur hield het Centrum voor Cultuursociologie van de KU Leuven vorig jaar het beleid tegen het licht. Het ingewikkelde bouwwerk van decreten werd geanalyseerd, het beschikbare cijfermateriaal in kaart gebracht. Maar omdat de studie ook een sociologische doorlichting van het publiek maakt, bracht ze ook nieuwe en actuele inzichten mee.Goed om het cultuurdebat van de campagne Kleurrijk Vlaanderen aan te zwengelen, moet Bert Anciaux ...

Niet te missen