IEPER (belga) -- Jo Lernout heeft, twee weken vóór hij in de gevangenis belandde, twee nieuwe vennootschappen opgericht om zijn activiteiten verder te zetten. De hoofdgriffier bij de Ieperse rechtbank van koophandel, Patrick Cauwelier, bevestigt dat op de griffie verleden week de dossiers werden neergelegd van die nieuwe vennootschappen.<
br />
Samen met zijn zoon Stephen richtte Jo Lernout de bvba Le-Consult op. De besloten vennootschap Le-Consult -- waarvan Lernout zaakvoerder is en een vriend van hem, Marc Doise, de stille vennoot -- wil advies geven in de geneeskundige sector en op het vlak van computersoftware.

De tweede vennootschap is Grain, wat staat voor Genetics, Robotics, Artificial Technology and Nanotechnology, en wordt beheerd door Le-Consult.

De maatschappelijke zetel van beide vennootschappen is Flanders Language Valley 73 in Ieper. Beide vennootschappen werden opgericht bij een Brusselse notaris op 13 april.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig