De sfeer aan de stakersposten bij Sidmar wordt volgens de vakbonden grimmiger. Donderdagmorgen was er een korte actie aan de tailor steel-afdeling , een deel van de fabriek dat nog steeds werkt.

De actievoerders willen dat ook die afdeling stilgelegd wordt, de directie stelt dat hier enkel arbeiders zijn tewerkgesteld en dat de afdeling daarom mag doorwerken.

,,Ook de vaststelling dat de staking Sidmar nu al 160 miljoen frank heeft gekost, valt de mensen zwaar'', verklaart Freddy Ballaux van het gemeenschappelijk vakbondsfront. ,,Zeker omdat één van de eisen van de bedienden, het vroeger betalen van de opslag van bedienden, slechts 15 miljoen frank kost, en de directie op dit punt niet wil toegeven.''

Ook bij de directie is er geen hoop dat er snel een oplossing komt. ,,Langs beide kanten is er geen initiatief om opnieuw rond de tafel te gaan zitten'', zegt Paul Verstraeten, woordvoerder van Sidmar.