BRUSSEL -- De portefeuille hypotheekkredieten van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK) wordt ondergebracht in de maatschappij Credibe. Daarmee is de ontmanteling van de laatste openbare kredietinstelling voltooid.

De Federale Participatiemaatschappij (FPM) heeft lang een partner gezocht voor het CBHK, gespecialiseerd in bouw- en woonleningen. Maar gezien de slechte financiële situatie van de instelling drong een herkapitalisering zich op. Daartoe was de overheid echter niet bereid, zodat de opsplitsing van het CBHK in verschillende delen de enige overblijvende optie was.

Dat proces is nu voltooid. De Antwerpse spaarbank Argenta koopt ,,voor een beperkt bedrag'' de commerciële activiteiten van het CBHK en de merknaam. Ook 25 werknemers van het CBHK stappen over naar Argenta.

De bestaande portefeuille van hypotheekleningen -- ter waarde van 140 miljard frank en de schulden die daar tegenover staan -- blijft in de maatschappij waarvan de naam gewijzigd wordt in ,,Credibe''. Credibe zal zich nog uitsluitend met het beheer van die balans van 140 miljard frank bezighouden.

Boven die portefeuille hangt een zwaar renterisico. In het begin van de jaren negentig ging het CBHK ter financiering van haar activiteiten voor ongeveer 80 miljard frank leningen aan op de financiële markten tegen een vaste rente van 8 procent. Dat werd een strop toen de rente begon te dalen en de houders van hypotheekleningen aandrongen op een herfinanciering tegen een goedkoper tarief, wat het CBHK gezien de concurrentie tussen de banken niet kon weigeren. Maar dat woog zwaar op de financiële resultaten van het CBHK en stond een simpele privatisering van de overheidsinstelling in de weg.

Het beheer van die portefeuille en de schulden is een uitdovende activiteit, die echter nog tot 2015 kan duren. Credibe zal ongeveer 30 medewerkers tellen. Voor een 30-tal andere personeelsleden van het voormalige CBHK is er geen plaats meer. Voor hen moet een oplossing worden gezocht en eventueel een sociaal plan worden uitgewerkt.

In oktober vorig jaar al bracht het CBHK zijn hele beheersactiviteit voor eigen rekening en voor rekening van derden -- de dienstverlening, opvolging van betalingen, vordering van achterstallen, verstrekking van fiscale attesten, enzovoort -- onder in een joint venture met de Nederlandse maatschappij Stater. Daarbij stapten ook 165 bedienden van het CBHK over naar Stater.

Daarmee sterft het CBHK een stille dood. De openbare kredietinstelling werd in 1936 opgericht om de woningbouw in ons land te stimuleren en de verwerving van een eigen woning te vergemakkelijken. Ze werd marktleider voor bouwleningen, maar kwam op het einde van de jaren tachtig in zware financiële problemen door verkeerde financieringstechnieken.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig