BRUSSEL -- Het aantal uitkeringsgerechtigde volledig werklozen is afgelopen maand in België licht gedaald tot 346.643 (-1.030). De afgelopen jaren was de daling tussen maart en april groter (-2.811 in 2000 en -3.850 in 1999). Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Laurette Onkelinx, de federale minister van Arbeid.

Tegenover een jaar geleden daalde het totaal aantal volledig werklozen met 5,45 % (19.331 eenheden). Vlaanderen neemt hiervan 13.146 eenheden voor zijn rekening (-11,25 %), Wallonië 3.625 (-1,94 %) en Brussel 2.560 (-4,98 %).

De mannelijke werkloosheid ligt nu op 8,1 %, de vrouwelijke op 12,7 %. De totale werkloosheid bedraagt 10,2 %. In Vlaanderen is dat 6 %, in Wallonië 15,7 % en in Brussel 17 %.

De jeugdwerkloosheid daalde slechts licht op jaarbasis (-2,5 %). De langdurige werkloosheid (meer dan twee jaar) daalde echter aanzienlijk op jaarbasis (17.272 eenheden of 10,4 %). De langdurige werkloosheid daalt dus sneller dan de werkloosheid in het algemeen. Het aantal oudere werklozen, niet ingeschreven als werkzoekend, steeg met 10.797 of 7 % tegenover april 2000.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig