Reclamebureau wil aan godsbeeld dokteren


BRUSSEL -- Het wereldbekende reclamebureau Ogilvy & Mather heeft, in opdracht van honderdvijftig kerkgenootschappen in Singapore, een advertentiecampagne ontworpen om een wat vriendelijker godsbeeld te propageren. Maar de Singaporese regering vindt de materie te delicaat en heeft de campagne afgeremd.

God en godsdienst hebben het nog nooit zo goed gedaan op de publiciteitsmarkt als de jongste jaren. Hoe geseculariseerder de samenleving wordt, hoe meer de marketing gebruik maakt van religieuze symbolen ...

Niet te missen