Vlaams parlement stemt op 16 januari over registratierechten


Op 16 januari wordt het ontwerpdecreet over de verlaging van de Vlaamse registratierechten plenair besproken en gestemd in het Vlaams Parlement. Op 18 januari gaat het decreet terug naar de Vlaamse regering ter bekrachtiging. Een week later zal het in het Staatsblad verschijnen en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen