Sommige verhogingen van de werkloosheidsuitkeringen zijn verantwoordbaar, andere niet. Dat zegt de Vlaamse werkgeversorganisatie VEV in reactie op federaal minister van Arbeid, Laurette Onkelinx (PS), die vorige week aankondigde dat een groot aantal werklozen opslag krijgt op 1 januari (DS 31 oktober).

Verantwoordbaar vindt het VEV de optrekking van het loonplafond. Wie beter verdiende, krijgt daardoor een wat betere uitkering. Dat is logisch volgens het verzekeringsprincipe, zegt het VEV. Maar de bijkomende opslag die aan alleenstaanden en samenwonenden gegeven wordt, vindt het VEV niet goed. Dat verhoogt de werkloosheidsval alleen maar, luidt het. De werkloosheidsval bestaat erin dat een werkloze in een aantal situaties geen voordeel heeft bij het aanvaarden van werk en dus door de reglementering aangezet wordt om werkloos te blijven.