Politiek systeem met veiligheidsklep


BRUSSEL -- Het politieke systeem van Noord-Ierland is speciaal ontworpen om discriminatie van een minderheid onmogelijk te maken. Daartoe werden bijzondere meerderheden als veiligheidskleppen ingebouwd.

De katholieke nationalisten waren immers bang dat ze opnieuw tweederangsburgers zouden worden onder Noord-Iers zelfbestuur, zoals ze dat waren vanaf de vorming van Noord-Ierland in 1921 tot Londen het ...