President zal moeten kiezen tussen harder of meer oorlog voeren

Bush krijgt meer en meer kritiek


WASHINGTON -- Het gaat niet goed met Amerika's oorlog. Na drieëneenhalve week bombarderen heeft de regering in Washington weinig successen kunnen melden, herhaaldelijk missers moeten toegeven en een groeiende kritiek geïncasseerd. Ook van medestanders.

President George W. Bush heeft daarop besloten meer goed nieuws te gaan produceren, bij gebrek aan goed nieuws. Alastair Campbell, de ervaren nieuwsdokter van Tony Blair, is in Washington een cursus Kosovo ...