Afval is geld waard


Het technologisch onderzoek naar de verwerking van afval en de recuperatie van herbruikbare stoffen, gebeurt niet alleen ,,voor de schone ogen van het leefmilieu''. Er valt geld mee te verdienen.

  • De scheiding en vergisting van afval zet een ton restafval om in verscheidene fracties, die nuttig aangewend kunnen worden.
  • 1.000 kg restafval levert na scheiden en vergisten 273 kg gesorteerde afvalstoffen ...