,,Danneels moet spreken over Sint-Jozefskerk''


BRUSSEL (belga) -- Indien kardinaal Danneels geen standpunt inneemt in deze zaak, dan betekent dit dat hij het priesterbroederschap Sint-Pius X als kerkgemeenschap erkent. Dat beweert het bestuurscomité van de Sint-Jozefskerk, dat niet te spreken is over de verkoop van de kerk aan het broederschap.

Donderdag organiseerde die gemeenschap, volgelingen van de geëxcommuniceerde Franse aartsbisschop Lefebvre, een Latijnse kerkdienst in de Sint-Jozefskerk in Brussel. De kerk werd aanvankelijk door ...