Vakbond vraagt inspectie in rustoorden


BRUSSEL -- De christelijke bediendenvakbond LBC-NVK eist dat de federale minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zijn inspectie stuurt naar de commerciële rusthuizen.

De inspecteurs moeten er volgens de bond controleren of deze rusthuizen de bezuinigingen van Vandenbroucke in die sector niet als voorwendsel gebruiken om de cao met het personeel naast zich neer te ...