Het vertrouwen van de Franse consumenten is in april tot op het laagste peil in vier jaar gezakt, een gevolg van stijgende werkloosheidscijfers en prijsverhogingen (met een inflatie van 2,1 procent).

De vertrouwensindex, gebaseerd op een enquête bij 2.000 gezinnen, viel terug van min 15 in maart tot min 18.

President Jacques Chirac, die zondag allicht wordt herverkozen, heeft belastingverlagingen beloofd om de economische groei te stimuleren.