De wereldexport is in het afgelopen jaar gedaald met anderhalf procent, na een stijging met 12 procent in 2000. In waarde daalde hij met vier procent tot 6.000 miljard dollar. Voor dit jaar wordt slechts een bescheiden herstel verwacht.

De economen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaan ervan uit dat de export dit jaar met anderhalf procent zal toenemen. Een sterkere stijging achten ze onwaarschijnlijk wegens de weinig rooskleurige perspectieven van de sector van de informatietechnologie.

2002 zou bijgevolg het tweede opeenvolgende jaar zijn dat de wereldhandel trager groeit dan de wereldproductie. Dat is in de afgelopen halve eeuw slechts uitzonderlijk voorgekomen.

De WTO schrijft in haar jaarverslag de scherpe achteruitgang van de wereldhandel in 2001 voornamelijk toe aan de vertraging van de economische activiteit, het leeglopen van de IT-ballon en de voorraadafbouw in de westerse industrielanden, die op de import woog. De aanslagen van 11 september speelden een minder belangrijke rol.

De IT-sector heeft een groter aandeel in de internationale handel dan in de productie. Dat is de reden waarom de handel sterker onder het barsten van de zeepbel leed dan de productie. Het meest werden de landen getroffen die in de IT-handel een grote rol spelen. Dat zijn in de eerste plaats de Verenigde Staten en de landen van Zuidoost-Azië.

In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar lag de wereldhandel 6 procent lager dan een jaar voordien. Maar tussen het laatste kwartaal van 2001 en het laatste kwartaal van 2002 wordt een stijging met eveneens 6 procent verwacht.