ANTWERPEN -- Om succesvol te zijn in het Euronext-gebied, zal Uitgeversbedrijf Tijd moeten samenwerken met andere partners, beseft Hans Maertens. Maar die samenwerking kan verschillende vormen aannemen.

De raad van bestuur van Tijd koos er in 2001 voor om onafhankelijk te blijven en op eigen kracht door te gaan, door overnamevoorstellen van andere Vlaamse mediagroepen af te wijzen. ,,De aandeelhouders hebben toen gezegd dat ze wilden blijven investeren in Tijd, en ze komen dat engagement ook na'', zegt Hans Maertens. Maar hij beseft dat Tijd te klein is om autonoom uit te groeien tot een belangrijke speler op het vlak van financieel-economische informatie in de Euronext-zone -- België, Nederland en Frankrijk.

,,Om succesvol te zijn in het Euronext-gebied, zal samenwerking nodig zijn. Die kan verschillende vormen aannemen''. Maertens denkt onder meer aan losse samenwerkingsprojecten, technische samenwerking, joint ventures tot eventueel zelfs een fusie. Dat moet het mogelijk maken te besparen op sommige kostenposten en om inkomstensynergieën te ontwikkelen.

Maar samenwerking met wie? ,,Samenwerking met een andere gespecialiseerde uitgever is voor Tijd nuttiger dan met een algemene uitgever'', vindt Maertens. Hij denkt dan in de eerste plaats aan het Belgische L'Echo en Het Financieele Dagblad in Nederland.

Er zijn vroeger al verschillende gesprekken geweest tussen die groepen. Maar veel heeft het nog niet opgeleverd. ,,Wij hebben al lang aan elkaar gesnuffeld'', zegt Maertens. ,,Nu is het tijd om uit te maken of er een echte vrijage mogelijk is.'' Hij denkt dat de economische laagconjunctuur kan worden aangegrepen om eindelijk een aantal beslissingen te forceren op dat vlak. ,,De wil om het te doen is er er'', zegt hij. ,,De noodzaak ook''.

De algemeen directeur van Tijd laat er geen twijfel over bestaan dat hij dit als een belangrijke uitdaging ziet. En op korte termijn. ,,Dit is nú aan de orde'', beklemtoont Hans Maertens.