BRUSSEL -- Het is onmogelijk te voorspellen of L&H gered wordt. De nieuwe top gaat er wel alles aan doen. L&H wil zoveel mogelijk meubelen redden. De Aziatische markt en meer specifiek Korea blijven daarbij belangrijk. Met die boodschap nuanceerde de nieuwe leiding gisteren tijdens een teleconferentie recente uitspraken van Jo Lernout.

Jo Lernout, medestichter van het taaltechnologiebedrijf Lernout & Hauspie, verweert zich als een leeuw in een poging zijn troetelkind te redden. Waarnemers zijn echter niet gelukkig met de uitspraken die hij donderdag deed in Ieper op een conferentie georganiseerd door de Sail-campus.

John Duerden
©mc
Lernout zei er dat het bedrijf mogelijk verder kan zonder extra middelen aan te trekken. Hij was ook erg optimistisch over de reddingskansen van het bedrijf. Lernout doorkruiste met zijn uitspraken de officiële communicatie die voor gisteren aangekondigd was en waar de nieuwe voorzitter Roel Pieper en gedelegeerd bestuurder John Duerden het woord voerden. Zij lieten een lichtjes ander geluid horen dan Lernout.

Pieper en Duerden gaven aan dat het niet verstandig was uitspraken in een of andere richting te doen. ,,De situatie is onuitgegeven. We schrijven hier geschiedenis. We hebben te maken met verschillende juridische systemen, verschillende verwachtingen en een onbekende omgeving'', zei Pieper.

Vooral het in elkaar schuiven van het Amerikaanse ,,chapter 11'' met het Belgisch gerechtelijk akkoord wordt een uitdaging. De moedervennootschap LHSP nv heeft een dubbel concordaat aangevraagd omdat het Belgische gerechtelijk akkoord onvoldoende garanties bood. In het Belgische gerechtelijk akkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de banken.

De wettelijke besherming tegen de schuldeisers moet L&H de ruimte geven om een nieuwe toekomst te bouwen. Bedoeling is, aldus Duerden, zowel het oude L&H, Dragon als Dictaphone bij elkaar te houden. Het bedrijf is in intense onderhandeling om uit de financiële impasse te geraken.

Duerden liet verstaan dat er al een groot stuk van de weg is afgelegd. Het grote verschil is dat bij de nieuwe gesprekken over zekerheden zal worden gesproken. Nu hebben de bankiers geen garanties op een kredietlijn van 20 miljard frank. Vooral Artesia Bank, dat in totaal 7 miljard frank te goed heeft (waarvan 2 miljard van Dictaphone) is verhoudingsgewijs zwaar geëngageerd in het dossier.


Auditrapport
Volgens Duerden moet het auditrapport er ergens in de komende weken komen. KPMG tekent zijn rapport slechts af nadat de interne controles door Bryan Cave en Arthur Andersen volledig afgerond zijn. De drie partijen werken nu aan de opstelling van één rapport.

Op de vraag van de Wall Street Journal waarom Jo Lernout (de technologie-expert van de groep) een belangrijke rol blijft spelen, zei Pieper dat het erop aan komt eerlijk en evenwichtig te reageren. Maar als zou blijken dat ook Jo Lernout ernstige fouten heeft gemaakt, zal ook hij niet worden beschermd.

Pieper gaf ook aan dat er verdere wijzigingen in de raad van bestuur komen, maar dat daarover de aandeelhoudersvergadering in april moet beslissen. Zoals bekend hebben Jo Lernout en Pol Hauspie statutair speciale bevoegdheden. Die zullen wellicht afgebouwd moeten worden en dit kan enkel door de aandeelhouders gebeuren.

Opvallend was dat Duerden de uitspraken van Jo Lernout over Korea tegensprak. Lernout had gezegd dat de activiteiten in Korea op nul gezet zouden worden, maar volgens Duerden is dit voor het bedrijf een belangrijke strategische markt. Door de opschudding zal de bijdrage van Korea in de tweede jaarhelft gering zijn. Duerden wil dat L&H er opnieuw zijn marktpositie opbouwt.

Ook Dictaphone heeft door de commotie zes maanden tijd verloren maar heeft gelukkig nog altijd voorsprong in de medische markt. Philips is er de enige grote concurrent. L&H heeft een crash action plan om de klantenbasis zoveel mogelijk intact te houden.