De kortste weg naar de macht


LEUVEN -- Het succes van het concept volkspartij, de catch all party, heeft te maken met het feit dat zij doorgaans voor partijen de kortste weg naar de macht is, zegt Wilfried Dewachter. En ook voor individuen in die partijen.

Dat is de keuze die VLD en SP.A maken in Vlaanderen. Wallonië heeft volgens hem geen echte volkspartij. De PS is het volgens Wilfried Dewachter manifest niet. Dat is een machtspartij, of correcter ...