© Yorick Jansens
BRUSSEL -- De beslissing van Ford Europa om tegen eind volgend jaar drieduizend banen te schrappen in de vestiging van Genk en het beloofde investeringsprogramma van 900 miljoen euro stop te zetten, maakt de toekomst van Ford Genk onzekerder dan ooit.

De vrees van de vakbonden dat de Europese Ford-directie gisteren naar Genk zou komen om massaal banenverlies aan te kondigen, was terecht (DS 1 oktober) . Aan de ondernemingsraad werd meegedeeld dat de productie van de Mondeo wordt teruggeschroefd van 1.140 tot 860 stuks per dag, omdat de vraag naar het model in Europa sterk is teruggevallen.

Daardoor kan het model voortaan in twee ploegen geproduceerd worden in plaats van de drie die nu aan het werk zijn. Bij Ford Genk verdwijnen daardoor tegen eind volgend jaar 3.000 banen. Dat banenverlies komt bovenop de schrapping van 1.400 banen die in februari vorig jaar al aangekondigd werd. Ford zal tegen eind 2004 nog 4.600 werknemers tellen. Acht jaar geleden waren er dat 8.400 meer.

Toen Ford Europa in maart vorig jaar aankondigde dat 1.400 banen moesten sneuvelen, werd de pil onmiddellijk verzacht met de belofte dat 900 miljoen euro in de Genkse vestiging zou worden geïnvesteerd. Daardoor zou Ford Genk een flexibele fabriek worden, waarbij vier modellen op één productielijn kunnen worden gebouwd. Naast de Mondeo zouden in Genk ook de Focus, de Galaxy en een kleine monovolume van de band rollen. De Focus komt er sowieso niet. Over de twee andere modellen wordt midden volgend jaar beslist.

Door het uitstellen van die investering wordt Ford Genk heel erg kwetsbaar. Ford blijft nu afhankelijk van de Mondeo alleen en de Ford-directie wou gisteren geen harde garanties geven dat Genk vanaf 2006 ook het nieuwe model van de Mondeo mag bouwen.

De sanering zal zich ook doen gevoelen bij de tientallen grote en kleine toeleveranciers van de autoconstructeur. Na de sluiting van Philips Hasselt een tweede opdoffer voor de Limburgse economie en arbeidsmarkt.

Lewis Booth, de directeur van Ford Europa, werd gisteren ,,geconvoceerd'' door federaal premier Guy Verhofstadt en de Vlaamse minister-president Bart Somers. Ook de federale en Vlaamse ministers van Werkgelegenheid, Frank Vandenbroucke (SP.A) en Renaat Landuyt (SP.A), waren van de partij.

Verhofstadt verklaarde na afloop ontgoocheld en verontwaardigd te zijn over het gebroken woord van Ford. Maar veel beleidsinstrumenten om hierin verandering te brengen, heeft hij niet. Crisisberaad tussen de regeringstop en de vakbonden leverde voorlopig alleen de oprichting van een task force op die de gevolgen van de sanering bij Ford Genk moet helpen opvangen.

De Vlaamse overheid durft de vorig jaar toegezegde subsidies -- ter waarde van 53 miljoen euro -- niet zomaar afzeggen. Volgens SP.A-partijvoorzitter Steve Stevaert moet dat bedrag gereserveerd worden om samen met de directie van Ford Genk de overige jobs te proberen vrijwaren.

Volgens Frank Vandenbroucke moet de aan de gang zijnde werkgelegenheidsconferentie nu des te dringender werk maken van loonkostenverlaging en van het creëren van nieuwe jobs. ,,Hopelijk snoert dit voorbeeld de mond van al wie zegt dat lastenverlaging niet meer is dan een cadeau aan de werkgevers'', meent ook Patricia Ceysens, de Vlaamse minister van Economie.

De personeelsleden in Genk ondergingen het slechte nieuws gelaten. Een paar honderd arbeiders vatten post voor de fabriekspoorten, maar hun protest verliep zonder incidenten. Acties zijn voor deze week niet voorzien.