BRUSSEL -- Met de belofte om geld vrij te maken, nodig om de achterstallige schulden te betalen, probeerde Think Media gisteren de rust te doen weerkeren op de redacties van De Vrije Pers. ,,En van een overname is voorlopig geen sprake'', aldus gedelegeerd bestuurder Kris Dekelver.

Omdat Think Media (ex-Groep De Beukelaar, genoteerd op Euronext Brussel) een beloofde kapitaalinjectie alsmaar uitstelde, kon ik niet meer voortwerken en heb ik de hoofdaandeelhouder twee weken geleden meegedeeld dat de redacties het vertrouwen in hem verloren hadden'', zei de ontslagen uitgeverijdirecteur Alain Grootaers maandag over de redenen van het uiteenspatten van zijn relatie met Think Media. Think Media nam vorig jaar De Vrije Pers over, dat sinds 1997 bestaat.

Grootaers klaagde dat de medewerkers niet meer konden worden uitbetaald omdat gedane beloftes niet werden nagekomen. ,,Er was op dat moment onduidelijkheid over de loyauteit van voormalig directeur Grootaers. Daardoor hebben wij die geplande injectie van vers kapitaal uitgesteld'', was Dekelvers uitleg gisteren.

Think Media is niet alleen in onmin gevallen met Alain Grootaers, maar ook met medeaandeelhouder Wim Schamp. Think Media zal gebruik maken van zijn optierecht om het aandelenpakket van 8,7 procent dat Schamp nog heeft in De Vrije Pers, over te nemen. Daardoor bezit Think Media 100 procent van De Vrije Pers. Op een interne redactievergadering bij De Vrije Pers heeft Dekelver gisterochtend verklaard dat de breuk met Schamp ,,volledig'' is.

Dat er alliantiegesprekken zijn geweest met de uitgeversgroep De Telegraaf, maar dat de Nederlandse uitgeversgroep nooit de boeken heeft kunnen inkijken, ontkende Dekelver gisteren niet. ,,Maar het was niet opportuun om nu op een alliantie in te gaan. Think Media en De Vrije Pers zijn op korte termijn niet op zoek naar een overnemer, al staan we op langere termijn wel open voor partnerships.''

Vorig jaar boekte De Vrije Pers volgens het jaarverslag 225 miljoen frank omzet en 300.000 frank verlies, maar deze cijfers hebben betrekking op een verkort boekjaar van zes maanden. ,,Eens de kater van Lola is weggewerkt, hebben we alle middelen om terug rendabel te worden'', zei Kris Dekelver.

Alain Grootaers wordt niet vervangen. Zijn bevoegdheden worden opgesplitst. Edwin Van Overveld wordt hoofdredacteur van P-Magazine, Teek wordt voortaan geleid door Geert De Vriese en Yurek Onzia. Voor Ché wordt een hoofdredacteur gezocht.

Ondertussen onderhandelt De Vrije Pers wel nog met de advocaten van Alain Grootaers over een ontslagregeling.