BRUSSEL -- De Vrije Pers, uitgever van P-Magazine , Ché en Teek , krijgt van zijn meerderheidsaandeelhouder Think Media een kapitaalinjectie van 35 miljoen frank om de ergste financiële nood te lenigen. Think Media gaat volgens Kris Dekelver, gedelegeerd bestuurder van De Vrije Pers, binnenkort de Antwerpse uitgever nog meer geld toestoppen om de putten te dempen.



Gemakkelijk was het niet voor Dekelver om gisteren op een persbijeenkomst duidelijkheid te brengen over de woelige weken die De Vrije Pers achter de rug heeft, met als voorlopig hoogtepunt vorige week het ontslag wegens dringende reden van uitgeefdirecteur Alain Grootaers.

Over de redenen van het ontslag zelf wou Dekelver niets kwijt, wel over de achterliggende problemen van de jonge Antwerpse uitgever. Het vrouwenblad Lola, dat dit voorjaar werd gelanceerd, moest een oplage van 60.000 exemplaren halen maar zakte na twee nummers met 45.000 exemplaren als een pudding in elkaar. Dat sloeg een ,,aanzienlijke put'', aldus Dekelver, die evenwel het exacte bedrag niet wou noemen. Alleszins werd 45 miljoen frank aan marketing besteed en kwamen 14 vaste medewerkers in dienst voor Lola.

Lola wordt, in tegenstelling tot het aanvankelijke plan van Grootaers om het dit najaar te herlanceren als maandblad, toch definitief opgedoekt. Voor de nog vier overblijvende vaste medewerkers wordt ,,een oplossing gezocht''.

De gedelegeerd bestuurder gaf toe dat nog niet alle achterstallen aan de leveranciers en medewerkers zijn betaald, maar verzekerde dat dit binnen de kortste keren zou gebeuren. ,,Zonder Lola is de Vrije Pers een rendabel bedrijf. Zowel P-Magazine, Ché als Teek zijn rendabel'', aldus Dekelver.

De redactie van P-Magazine bracht in het nummer van gisteren nog een eerbetoon aan stichter Alain Grootaers.