BRUSSEL -- De banken achter de groep Seghers Better Technology lijken niet onmiddellijk van plan zelf het licht uit te doen bij het bedrijf. Ze nemen in deze fase een afwachtende houding aan. Zonder nieuwe financiële middelen lijkt Seghers gevangen te geraken in een neerwaartse spiraal.

De berichten over banken die zelf het faillissement zouden uitlokken van de groep Seghers, lijken in deze fase overdreven, zeggen specialisten. De banken roken het bedrijf uit zonder zelf in de aanval te gaan. De bal ligt daarmee in het kamp van Seghers. De banken verwachten dat die groep met een oplossing komt.

Het ingediende herstructureringsplan is gewogen en te licht bevonden. Het plan gaat wel uit van een ontvetting van onder meer de hoofdzetel maar stelt nog verliezen voorop. Wat ontbreekt is een scenario om de verliezen te financieren. De banken lijken daar niet toe bereid, ook al zijn sommige van de dertien instellingen inschikkelijker dan anderen.

De groep Seghers belooft al sinds september vorig jaar de injectie van vers geld. Op het terrein is daar nog niet veel van te zien. ,,Ze zwaaien constant met partijen die willen investeren. Welnu, die vogels mogen eens landen, hé'', zei een betrokkene. Pijnpunt blijft de houding van Hendrik Seghers. De man die de groep uitbouwde maar nu volgens sommigen een oplossing in de weg kan staan. ,,De groep heeft nood aan verse middelen. In het verleden hebben ze die al herhaaldelijk gekregen maar de beloofde resultaten bleven steeds uit. Die spiraal moet doorbroken worden. Dat betekent dat Hendrik Seghers moet beslissen te verkopen'', zegt een specialist.

Of Seghers dat wil doen, weet alleen Hendrik Seghers. Betrokkenen verwachten dat eerst de druk nog moet toenemen. Zonder structurele oplossing dreigt een verrottingsproces. Sinds 30 juni is het moratorium van de banken afgelopen zonder dat de kredieten geherfinancierd werden. Erger nog is dat de garantielijn is vervallen. Zonder banken die garanties geven, kan het bedrijf geen opdrachten binnenhalen.

,,De huidige situatie kan en mag niet te lang blijven duren'', zei Johnny Cornillie, voorzitter van de raad van bestuur van SBT gisteren. Eén van de gevaren is dat er paniek in de gelederen sluipt, waarbij iedereen nog alleen maar oog heeft voor de potentiële aansprakelijkheid.

Volgens Cornillie moeten alle partijen beseffen dat er kansen zijn in de markt. ,,Nu tijd verliezen met discussies over de kleur van de knikkers waarmee we gaan spelen, is hetzelfde als discussiëren over de kleur van het touw waarmee we elkaar zullen opknopen.''

Cornillie zegt dat er contacten zijn op verschillende niveaus om een oplossing te vinden. Zowel het personeelsbestand, het management, de raad van bestuur en het aandeelhouderschap zouden daarbij veranderen. Volgens Cornillie is Hendrik Seghers bereid de meerderheid op te geven als zijn bedrijf daar beter van wordt. Hendrik Seghers controleert nu via de holding VMC 80 procent van Seghers Better Technology en heeft ook een meerderheid in Seghers Life Sciences.