BRUSSEL -- Na rugklachten is stress de meest voorkomende oorzaak van arbeidsgebonden gezondheidsproblemen met werkverzuim geworden in de Europese Unie. Meer dan een kwart van de werknemers -- 28 procent -- heeft er last van. De kwaal kost de EU jaarlijks zo'n 20 miljard euro (cijfers 1999).

Een en ander staat in een rapport van het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. De Europese Commissie en de EU-lidstaten lanceren vandaag een campagne tegen werkstress.

Arbeidsgebonden stress werd in het onderzoek geregistreerd van zodra ze leidt tot werkverzuim van twee weken of meer. De symptomen zijn depressies, die tot zelfmoord kunnen leiden, vermoeidheids- en angstverschijnselen, nervositeit en hartklachten. Maar er zijn ook indicaties dat stress kanker in de hand kan werken.

Volgens het rapport zijn ook de economische gevolgen niet te onderschatten in de vorm van productiviteitsverlies, vermindering van de creativiteit en verlies aan concurrentievermogen. Stress brengt ook een groter verloop bij het personeel met zich mee. Het rapport zegt voorts dat vrouwen vatbaarder zijn voor stress dan mannen.

De belangrijkste oorzaken van stress zijn volgens het onderzoeksrapport gebonden aan werkomstandigheden, jobinhoud en structuur van de organisatie.

Meer dan een derde van de betrokken werknemers (35 procent) zegt te weinig zelfcontrole te hebben over het werk dat ze moeten doen en 55 procent klaagt erover geen enkele zeggenschap te hebben over de werktijden.

Gemiddeld klaagt 40 procent van de werknemers over eentonigheid van het werk en bijna twee derde (60 procent) klaagt over deadlines. Meer dan de helft (56 procent) vindt dat er gedurende minstens een kwart van de arbeidstijd te snel gewerkt moet worden.

Geweld en pesterijen zijn in de hele Europese Unie almaar meer gehoorde klachten. 2 procent van de werknemers of zo'n 2 miljoen mensen beweren dat ze seksueel gepest werden en 6 miljoen mensen of zowat 4 procent klaagt over fysiek geweld. 12 miljoen mensen of 9 procent van de werknemers heeft klachten over intimidatie.

Algemeen wordt aangenomen dat een organisatie waar 40 procent van de medewerkers stressverschijnselen vertoont, ongezond is.