BRUSSEL -- De hoeveelheid informatie verdubbelt elk jaar, stelt een studie van de University of California in Berkeley. Computerwetenschappers moeten steeds verder gaan in hun terminologie om die gigantische stroom aan gedigitaliseerde gegevens te omschrijven:

  • byte: één letter;
  • kilobyte: een kort verhaaltje;
  • megabyte: een stevige roman;
  • gigabyte: de vijfde symfonie van Beethoven;
  • terabyte: alle röntgenfoto's in een groot ziekenhuis;
  • petabyte: de inhoud van de helft van de Amerikaanse onderzoeksbibliotheken;
  • exabyte: alle woorden die mensen ooit spraken.