GEEL -- De Vlaamse overheid heeft een eerste voorzichtige stap gezet om een oplossing uit te dokteren voor de reductie van de broeikasgassen door de industrie. Volgens Gijs Meerburg, de gedelegeerd bestuurder van BP-Geel -- het vroegere Amoco -- is er een lichtje zichtbaar aan het einde van de tunnel. BP-Geel is de op twee na grootste chemievestiging in ons land.

De Vlaamse overheid heeft het licht op groen gezet voor de oprichting van een verificatiebureau dat de inspanningen van de Vlaamse industriële bedrijven bij het terugdringen van broeikasgassen moet vergelijken met de beste prestaties wereldwijd.

Volgens Meerburg is dat een eerste belangrijke stap naar afspraken met de industrie om convenanten op te maken, waarin de bedrijven zichzelf verplichten de nodige inspanningen te leveren.

Het verificatiebureau moet dan controleren of de bedrijven de afspraken uit de convenanten naleven. Slagen ze daarin, dan moet dat volgens een woordvoerder van de Fedichem, de Belgische koepel van chemiebedrijven, resulteren in een vrijstelling van de betaling van emissietaksen.

De industriële bedrijven in België die broeikasgassen uitstoten zeggen vandaag voor een onmogelijke opdracht te staan. België heeft zich verbonden om de broeikasgassen met 7,5 procent terug te dringen ten opzichte van het niveau dat bereikt werd in 1990. Een onhaalbare kaart, stellen de industriële bedrijven. In de chemie is in twee van de drie grootste vestigingen -- BASF in de Antwerpse haven en BP in Geel -- na 1990 zwaar geïnvesteerd in nieuwe installaties of de uitbreiding van bestaande fabrieken.

Wie er niet in slaagt om de broeikasgassen met 7,5 procent terug te dringen moet daarvoor betalen, luidt de internationale afspraak. De federale staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, liet enkele weken geleden weten dat de Belgische bedrijven in het buitenland schoneluchtrechten mogen kopen om hun tekort te compenseren. Niet alle landen produceren immers teveel broeikasgassen. Een land zoals Rusland zit een heel eind onder de toegelaten productie van dergelijke gassen. Zo'n land kan dit overschot dan verkopen.

De Belgische bedrijven vrezen echter voor een gepeperde factuur omdat de vraag naar dergelijke rechten groot zal zijn. Volgens Meerburg van BP betekent het voor BP-Geel een verdubbeling van de belastingen.

Het alternatief volgens de industrie is de afsluiting van convenanten met de overheid. ,,Leven de bedrijven de overeenkomsten uit de convenanten na dan moet dat leiden tot een vrijstelling van de aankoop van schoneluchtrechten. Wie de afspraken niet naleeft wordt extra zwaar getaxeerd'', verklaart Roger Aertssens van de chemiefederatie.

De hamvraag blijft echter wie dan gaat opdraaien voor de aankoop van dergelijke schone luchtrechten. Want België heeft zich hoe dan ook verbonden om de broeikasgassen met 7,5 procent te beperken. Die knoop moet nog doorgehakt worden, geeft Aertssens toe.