(in duizendtallen)

..................................2000.....2001......2002

bevolking op beroepsleeftijd.....6.723.....6.746.....6.784

beroepsactieve bevolking.........4.405.....4.452.....4.470

loontrekkenden...................2.514.....2.569.....2.568

zelfstandigen......................684.......680.......679

ambtenaren.........................713.......716.......717

grensarbeiders......................53........54........55

werkzoekende werklozen.............439.......431.......449

niet-werkzoekende werklozen........149.......159.......162

werkloosheidsgraad.................10%.......9.7%......10.1%

werkzaamheidsgraad.................59%......59.6%......59.3%