TOULOUSE - Minister-president Patrick Dewael bracht dinsdag in het gezelschap van zijn minister Dirk Van Mechelen en een 15-tal bestuurders uit de Vlaamse luchtvaartindustrie een bezoek aan de hoofdzetel van Airbus in Toulouse. De Vlaamse regering wou haar bedrijven in Frankrijk een duwtje in de rug geven, maar ook in België blijkt dat nodig. In een brief aan premier Guy Verhofstadt en de minister van Landsverdediging, André Flahaut, en van Economie, Charles Piqué, vragen Dewael, Van Mechelen en Jaak Gabriëls dat ,,het rechtmatig aandeel van Vlaanderen'' in de werkverdeling van het A400M-programma ,,verwezenlijkt'' zou worden.

Belgische bedrijven hebben, door een ingewikkeld systeem van compensaties en vrije concurrentie, het recht om bijvoorbeeld bij de constructie van het nieuwe militaire transporttoestel ruim 4 procent van de totale productie van onderdelen op zich te nemen.

Volgens de brief hebben de in hoofdzaak Brusselse en Waalse romp- en motorenbouwers vandaag echter al 5 procent aan directe en indirecte deelname in het A400M programma verkregen, zelfs meer dus dan waar België in theorie recht op heeft. Daarvan komt amper iets naar Vlaanderen. Nu de onderhandelingen lopen over wie de uitrusting mag leveren, iets waar Vlaamse (technologie-)bedrijven erg sterk staan, blijkt de koek al verdeeld.