De overslag van goederen in de haven van Zeebrugge is tijdens het eerste kwartaal van 2001 met 8,4 procent gedaald, vergeleken met de eerste drie maanden van vorig jaar. De terugval heeft vooral te maken met de achteruitgang van de aanvoer van vloeibare en droge massagoederen.

Dat is te wijten aan het wegvallen van belangrijke steenkooltrafieken voor de Belgische elektriciteitscentrales en de daling van de aanvoer van vloeibaar aardgas. Maar tegelijk werd Zeebrugge ook geconfronteerd met een terugval van het ro-ro-verkeer (vooral vrachtwagentrailers) en de containertrafiek, de twee belangrijkste activiteiten in de Vlaamse kusthaven. Het enige lichtpunt vormde de stijging van de overslag van personenauto's. Die autotrafiek ging 23,3 procent vooruit.