BRUSSEL -- De aanhouding van Pol Hauspie doorkruist de pogingen van de co-stichter van Lernout & Hauspie om de Ieperse taalcampus Sail (ex-FLV) te herfinancieren. Hauspie zocht de jongste weken naarstig naar nieuwe financiële middelen om de continuïteit te verzekeren.

Het Sail-project van Jo Lernout en Pol Hauspie is door de val van hun taaltechnologiegroep ernstig in het gedrang gekomen. Eerder dit jaar kwam er al een omvangrijke afvloeiing van het personeel, in de vorm van collectief ontslag, en waren gedelegeerd bestuurder Pol Hauspie en ruimtevaartspecialist Dirk Frimout vertrokken. Die laatste had bij zijn komst naar de vroegere Flanders Language Valley een bijzonder royaal contract bedongen, maar bleek volgens insiders organisatorisch een ramp.

De terreinen waarop de Ieperse taalvallei gebouwd is, zijn eigendom van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen. Bacob Lease financierde de gebouwen. De werking van de stichting werd gefinancierd door giften, obligatieleningen en andere middelen. Door de val van het taaltechnologiebedrijf L&H is de werking van de stichting niet meer verzekerd. De campus zelf probeert huurinkomsten aan te trekken door zich als bedrijvencentrum te profileren.

Volgens betrokkenen was Pol Hauspie de jongste weken druk op zoek naar herfinancieringsmogelijkheden voor de taalcampus om de continuïteit van het project te verzekeren. Die pogingen werden gedwarsboomd door aanhoudende berichten over ernstige wantoestanden en fraude bij L&H. De aanhouding van Pol Hauspie lijkt volgens betrokkenen de reddingspogingen een fatale klap te zijn. ,,Het faillissement zal wellicht niet lang op zich laten wachten'', zei een betrokkene. De secretaresse van Pol Hauspie wou geen commentaar geven.

De vzw Sail wordt voorgezeten door ex-premier Jean-Luc Dehaene. Hubert Detremmerie, die vrijdag zijn ontslag aankondigde als bestuurder bij L&H, zei in een telefonische reactie dat hij alle mandaten voor de groep en aanverwante bedrijven heeft neergelegd. ,,Men zal me niet meer in Ieper zien.'' Volgens Detremmerie is er geen enkele activiteit meer bij wat bij het breed publiek bekendstaat als de stichting Flanders Language Valley.

,,Alle personeel is ontslagen en betaald. Wie er nu nog is, doet vrijwilligerswerk.'' Ook het project om gehandicapten te leren werken met de computer is afgevoerd door gebrek aan financiële middelen. ,,Men kan niets meer doen, er is voor niets meer geld'', zegt de oud-Bacob-voorzitter. In dat geval kan de stichting, die een lege doos is geworden, in vereffening worden gesteld.

Volgens Detremmerie zouden de huurinkomsten wel volstaan om de leasingschulden op de gebouwen te dragen. ,,Maar daarbij houdt het ook op.''