De totnogtoe geheimgehouden plannen van minister Dirk Van Mechelen die zaterdag aan de VRT-top zijn voorgelegd en maandag besproken zijn op de raad van bestuur van de openbare omroep, kon De Standaard inkijken. De raad van bestuur van de VRT bestempelt het als een ,,krimpscenario'' en vindt het onaanvaardbaar. De belangrijkste punten hierin zijn:  • Dotatie zonder jaarlijkse groei 4 procent. De jaarlijkse dotatie (8,6 miljard frank vorig jaar) van de Vlaamse overheid wordt, in tegenstelling tot wat in de huidige beheersovereenkomst staat, niet meer automatisch elk jaar met vier procent verhoogd.
  • 329 miljoen voor e-VRT. De e-VRT, de dochter van de VRT die de nieuwe media uitbouwt, krijgt 329 miljoen van het budget wetenschapsbeleid van de Vlaamse begroting. De e-VRT zou onder meer een digitaal thuisplatform ontwikkelen in samenwerking met Belgacom (DS 28 april) , en daarnaast ook mediatechnologiediensten gaan leveren aan bedrijven. Wellicht wordt dit deze week nog officieel bekendgemaakt.
  • Reclame- en sponsorinkomsten geplafonneerd. Reclame- en sponsorovereenkomsten zouden worden ingeperkt tot maximum 2,2 miljard frank voor radio en televisie samen. Ter vergelijking: die inkomsten bedroegen in 2000 ruim 2,3 miljard frank.
  • Reclame-afbouw Radio 1 en plafonnering andere netten. Het ,,reclame-arm'' maken van de radiozenders zou geleidelijk gebeuren. Voor Radio 1 zou het ochtendblok reclame volledig verdwijnen, de rest van de dag wordt ,,reclame-armer''. De VRT rekende de min-inkomsten op 400 miljoen frank.
  • Vlaams Filmfonds. Van de geplafonneerde ,,commerciële inkomsten'' op 2,2 miljard frank, zou de VRT verplicht worden om 10 procent te investeren in Vlaams filmbeleid, in een fonds ter promotie van de eigen Vlaamse film.
  • Kwaliteitsversterking op Canvas zonder bijkomende middelen. De VRT zou zich, volgens het huidige voorstel, ertoe verbinden om een ambitieus plan voor extra informatie- en duidingsprogramma's door te voeren op Canvas. Dat plan had de VRT trouwens zelf voorgesteld aan de regering, maar daarvoor had ze extra middelen gevraagd. In tegenstelling tot een vroeger voorstel voor beheersovereenkomst dat in februari voorlag maar het niet gehaald heeft, zou er nu géén 250 miljoen frank extra gegeven worden om dit te realiseren. De VRT moet dit putten uit de bestaande financiële enveloppe.