De financiële middelen van de VRT worden beperkt
© pdw
BRUSSEL -- Er is grote ongerustheid bij de directie van de openbare omroep ontstaan nadat de Vlaamse minister van Media, Dirk Van Mechelen (VLD), zaterdag nieuwe plannen had voorgelegd voor de komende vijf jaar. Die totnogtoe geheimgehouden plannen perken de financiële middelen van de VRT in op verschillende domeinen, vernam de redactie uit goede bronnen.

Een plafonnering van de reclame- en sponsorinkomsten tot 2,2 miljard frank, geen bijkomende middelen voor een ambitieus plan voor dagelijkse informatie- en duidingsprogramma's op Canvas en een financiële enveloppe die niet meer automatisch jaarlijks verhoogd wordt met 4 procent. Dat zijn de krachtlijnen van de finale voorstellen voor de beheersovereenkomst 2002 -2007 tussen de Vlaamse overheid en de VRT die minister Van Mechelen dit weekend aan gedelegeerd bestuurder Bert De Graeve heeft gepresenteerd.

In combinatie met de komst, naar alle waarschijnlijkheid dit najaar, van twee commerciële nationale radiostations, maakt dit het financiële plaatje voor de VRT veel minder rooskleurig dan totnogtoe het geval was.

Volgens de huidige beheersovereenkomst kon de VRT jaarlijks automatisch rekenen op een dotatieverhoging van 4 procent (voor 2000 bedroeg die 8,6 miljard frank) en was er geen plafonnering van de reclame- en sponsorinkomsten. Die bedroegen vorig jaar 2,3 miljard frank.

Het laatste voorstel van Van Mechelen is op enkele essentiële punten gewijzigd in vergelijking met de plannen die hij in februari aan de VRT had gepresenteerd. Toen was er onder meer in 250 miljoen frank extra voorzien voor eigen Vlaamse series en duidingsprogrogramma's op Canvas en Ketnet en werd de automatische verhoging van de overheidssubsidie met 4 procent niet ter discussie gesteld.

Die plannen werden op het nippertje niet voorgelegd aan de Vlaamse regering, naar verluidt naar aanleiding van het stevige lobbywerk van de VTM-aandeelhouders bij de VLD. Bart Tommelein, woordvoerder van minister-president Patrick Dewael (VLD): ,,De VMM is een grote speler in de Vlaamse media en het is normaal dat die gehoord wordt als het over zo'n belangrijk akkoord gaat. We zijn stilaan gekomen tot een evenwichtig financieel voorstel voor de VRT dat de verhouding tussen de openbare omroep en de commerciële omroepen niet scheeftrekt. De VRT moet voor meer kwaliteit niet noodzakelijk komen aankloppen voor alsmaar meer subsidies.''

Maandag is het voorstel op de raad van bestuur van de VRT besproken. De top van het bedrijf vreest dat ze met de beperking van de financiële middelen in het voorliggende vijfjarenplan niet naar behoren zal kunnen concurreren met commerciële spelers. Het overheidsbedrijf hoopt dat de soep niet zo heet wordt gegeten.

De beheersovereenkomst zal, als alles volgens plan verloopt, volgende week vrijdag door de voltallige Vlaamse regering worden besproken.

Van Mechelen noch Bert De Graeve willen reageren zolang het akkoord niet volledig rond is.