,,Verliezer moet meerderheid volgen''


BRUSSEL -- ,,Het wordt moeilijk voor de verliezers. Maar ze moeten zich neerleggen bij de meerderheid'', zegt Fons Borginon, de VU-voorzitter. Hij heeft naar eigen zeggen twee bekommernissen: de Lambermontakkoorden, incluis het deel over Brussel, goedgekeurd krijgen en de VU zo ,,ongeschonden en zo krachtig mogelijk'' uit de discussie laten komen.

,,Een volwassen politieke partij moet een hard democratisch debat aankunnen. Ik zal de uitslag, hoe die ook is, doen respecteren.' ...

Niet te missen