Krachtlijnen van de Mini-Costa


Het jongste communautair akkoord, over de hervorming van de Brusselse instellingen, de ,,mini-Costa'', bevat tien krachtlijnen:

  • De DUBBELE MEERDERHEID in het Brussels parlement en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt versoepeld.
  • Als bij de stemmingen waarvoor een dubbele meerderheid vereist is, er wel een volstrekte ...

    Niet te missen