LETTERLIJK. Socialisten aan het woord


BRUSSEL (belga, eigen berichtgeving) -- Op 1 mei hield de socialistische beweging her en der haar toespraken.

  • Minister Johan Vande Lanotte wil het bedrag dat werkenden forfaitair als kosten kunnen aftrekken, verhogen zodat ze zo'n 4.000 frank minder belastingen moeten betalen. Over de voorstellen van Agalev ...
  • Niet te missen