1 mei: verhoging uitkeringen beter dan verlaging belastingen

Vakbond en PS wijzen selectiviteit SP af


1 mei te Antwerpen
© wdk
BRUSSEL -- Hogere sociale uitkeringen zijn rechtvaardiger dan lagere belastingen, al mag dat laatste ook, als het de kleine man maar ten goede komt. Varianten op dit ene thema kleurden alle 1-meivieringen. De traditioneelste der traditionele tegenstellingen tussen socialisten en liberalen. Maar het gedonder tegen rijken en blauwen verborg een diepe interne kloof in de socialistische beweging.

Het gaat om de kloof tussen de bestuurders á la Vandenbroucke van de SP die selectief willen zijn, en de vakbond en de meeste PS'ers die willen dat ,,allen'' profiteren van de groei.

Niet te missen