De kostprijs van de productie in de biologische landbouw ligt gemiddeld 26 procent hoger dan die van de traditionele productietechnieken.

Daarom stappen veel boeren niet over naar de bioteelt, ook al zouden ze dat zelf wel willen. Maar de distributiesector, vooral de grote supermarktketens, is niet bereid die meerprijs aan de boer te betalen. Dat blijkt uit een studie van Luc Busschaert, een onafhankelijke landbouwdeskundige.

Sinds het uitbreken van de dioxinecrisis is de omzet van biologische producten in ons land met 75 procent gestegen, maar de Belgische bioproductie kan de vraag niet volgen. Daarom is er import nodig, of bijkomende productie in eigen land.

Busschaert ontvangt naar eigen zeggen veel vragen van landbouwers voor een kosten-batenanalyse van een omschakeling naar bioteelt. De cijfers van de meerprijs variëren volgens hem sterk naar gelang de deelsector.

,,De productie van bio-schapenvlees kost maar 6 % meer, maar de meerkostprijs van bij voorbeeld bonen en erwten bedraagt 50 %. Bijna idem voor eieren. Bio-geitenkaas kost slechts 8 % meer, de meerkosten voor een bio-liter melk bedragen dan weer 32 %. Ik kom aan een overall-gemiddelde van 26 %.''