Claus en Verhofstadt brengen moment van geschiedenis

BRUSSEL -- ,,Met Het verdriet van België heb ik, beter dan uit welke geschiedschrijving op de universiteit ook, begrepen wat er in de periode 1939-1947 in zoveel mensen is omgegaan'', zei Guy Verhofstadt tot Hugo Claus. Het was het hoogtepunt van het Groot Beschrijf, zondag in Brussel: twee heren in donker pak zonder das, met tussen hen op een tafeltje een fles Spa rood en een fles Spa blauw.

Een vriendelijke confrontatie van de prins van onze letteren met de premier van het België van het verdriet van Claus. Claus las ter inleiding voor uit eigen werk, met zijn Marlon Brando-stemgeluid ...

Niet te missen