Belgische monarchie staat plots ter discussie

Koning Albert tijdens zijn bezoek aan Japan
©rtr

BRUSSEL -- Diverse verklaringen tijdens het weekeinde leerden dat binnen de paars-groene meerderheid aan Vlaamse kant vrij snel overeenstemming te vinden is over een inperking van de politieke rol van de monarchie. Vandaag komt in de Kamer al de rol van prins Laurent ter sprake.

Na de felle kritiek van VLD-senator Jean-Marie Dedecker aan het adres van het Hof (De Standaard Online 29 april) kwam Vlaams-Parlementslid Bruno Tobback (SP) zaterdagavond in Zinzen op TV1 naar buiten ...

Niet te missen