TUBEKE (belga) -- De activiteiten van de Clabecq (Duferco) zijn maandagochtend rond 4 uur stopgezet. Enkel de walserij blijft in Waals-Brabant, de rest van het warme gedeelte is, in het raam van de herstructurering van de Waalse staalnijverheid, naar Charleroi verhuisd.

Van de 957 werknemers zullen er slechts 500 overblijven. Ontslagen zijn evenwel niet voorzien. Het sociaal plan, dat in oktober werd goedgekeurd, voorziet brugpensioen vanaf 50 jaar voor ongeveer 250 personen. De rest van de werknemers wordt overgeplaatst naar andere sites in Charleroi en La Louvière. De eerste overplaatsingen starten op 15 februari.

De sluiting heeft ook financiële gevolgen voor de gemeente Tubeke. Met het wegvallen van het warme gedeelte van Duferco verliest de gemeente ongeveer 500.000 euro (20 miljoen frank) aan huurgelden voor de gebouwen.