BRUSSEL -- De vrees van de winkeliers dat ze zouden fungeren als bankkantoor omdat hun klanten vooral grotere eurocoupures willen ruilen, is niet bewaarheid geworden. Dat blijkt uit een rondvraag van de Unie voor Zelfstandig Ondernemen (Unizo) op de eerste eurodag. Uit die enquête blijkt ook dat de consumenten op 1 januari massaal naar het elektronisch betalen zijn gevlucht.

Zowat een klant op de tien heeft op nieuwjaarsdag zijn bakker of beenhouwer met euro's betaald terwijl tachtig procent van de boodschappen elektronisch werd betaald, blijkt uit de rondvraag van Unizo bij een vijftigtal kleinhandelszaken -- van bakkers en beenhouwers tot pralinewinkels -- in Vlaanderen.

Een andere conclusie is dat het gebruik van de euro zowel door winkeliers als door consumenten als vrij positief ervaren wordt, verklaart gedelegeerd bestuurder Kris Peeters. De vroege boodschapper -- de rondvraag is gehouden van 10 uur tot 11 uur dinsdagmorgen -- stond voor 50 procent positief en voor 50 procent neutraal tegenover de euro. Niemand liet zich negatief uit.

Voor de winkeliers was er een grote opluchting. Een meerderheid -- 60 procent -- liet weten dat ze niet werden gebruikt als bankkantoor. De voorbije weken was er heel wat ongerustheid omdat handelaars vreesden dat ze door hun klanten gebruikt zouden worden als wisselkantoor. Het is wellicht ook de verklaring waarom op nieuwjaarsdag meer handelszaken gesloten waren dan op een andere feestdag.

De Unizo-rondvraag leerde overigens dat niet alle winkeliers op de eerste eurodag de consumenten eurowisselgeld teruggaven. Dertig procent van de handelaars meldde nog niet (altijd) in euro's terug te geven.

Gedurende de rondvraag waren er geen klachten over een eventueel gebrek aan wisselgeld in euro, noch over de langere wachttijden, noch over het inschakelen van bijkomend personeel, noch over het (eventueel negatieve) effect van de euro op de omzet. Zeven handelszaken op de tien stelden bovendien een eurocalculator ter beschikking van de klant.

Unizo-topman Kris Peeters greep de forse toename van het elektronische betalen op nieuwjaarsdag aan om nogmaals bij Banksys aan te dringen op een meer voordelige behandeling van handelaars die het elektronisch betaalsysteem ter beschikking van de klant stellen.

,,De omzet van Banksys neemt sterk toe'', stelt Kris Peeters vast. ,,Dat levert geen voordeel op voor de betrokken handelaars, wel integendeel.'' Peeters wil dat financieel probleem opnieuw aankaarten bij Banksys.

Ten slotte wees Kris Peeters erop dat de handelaars een serieuze inspanning hebben geleverd ter voorbereiding van de euro-introductie. Volgens de Unizo-topman hebben handelaars gemiddeld 300.000 frank geïnvesteerd per verkooppunt. ,,Zonder dat ze daardoor ook maar voor één euro meer zullen verkopen'', besluit Kris Peeters.