REFLEX. Summertime


Vanaf het jaar 2002 wordt de klok op de laatste zondag van maart om 1 uur 's morgens, wereldtijd (2 uur, plaatselijke tijd), ten opzichte van de wettelijke tijd honderd twintig minuten vooruitgezet in plaats van zestig minuten. Ze wordt ten opzichte van de wettelijke tijd wederom zestig minuten vooruitgezet op de laatste zondag van oktober om 1 uur 's morgens, wereldtijd (3 uur, plaatselijke tijd).''

Het Belgisch Staatsblad zorgt wel vaker voor wenkbrauwengefrons, en dat is in zijn editie van 28 december niet anders. Het gaat om het koninklijk besluit van 19 december ,,tot invoering van een zomertijd vanaf het jaar 2002''. Het kb zet een Europese richtlijn om in Belgisch recht.Maar het begint daarbij te schemeren voor ...

Niet te missen