ANALYSE. Romance Onderwijs-VDAB: samen lassen


BRUSSEL -- Het is niet uitgesloten dat de samenwerking onder technische scholen en andere opleidingsinstituten in 2002 reuzensprongen vooruit maakt. Eind 2001 werd een goede aanzet gegeven. De leraars lassen van 84 technische scholen van alle netten gaan voortaan de zelfde cursus lassen gebruiken als de lesgevers van de VDAB-opleidingen. Dit is geen loze romance. Dit kan belangrijker worden dan het lijkt.

Lassen is een specialisme geworden. Een gedegen basisopleiding omvat de inoefening van ruim 170 basishandelingen. Voor de industrie volstaat het niet meer dat twee stukken metaal effectief aan elkaar gelast zijn. De las moet perfect zijn. Europese kwaliteitsorganisaties waken daarover en opleidingsinstituten moeten naar hun pijpen dansen.Op hun eentje kunnen die instellingen dat niet meer. Een team van VDAB-opleidingscentra klaarde ...

Niet te missen