,,Minder ambtenaren'' blijft sprookje


BRUSSEL -- ,,Minder ambtenaren maar beter betaalde'' blijft alsnog een sprookje. Een rapport van het federale ministerie van Ambtenarenzaken leert dat het aantal ambtenaren afgelopen jaar nog aangroeide. En een nota van de PSC leert dat de kostprijs van de federale kabinetten met dertig procent toenam op drie jaar.

Minder ambtenaren, maar hoger geschoolde en beter betaalde. Dat is het motto dat de meeste politici, alleszins in Vlaanderen, prediken. Een aantal hervormingen wijzen ook in die richting. Maar alsnog volgt de realiteit die voornemens niet, alleszins niet voor het aantal ambtenaren, wel voor hun scholing en verloning.Het jaarlijks rapport van het federale ministerie van Ambtenarenzaken (voortaan: Federale Openbare Dienst Personeel en Organisatie, Fod P&O ) leert dat het totaal aantal mensen ...

Niet te missen